proof of work


Dowód Spalania-Proof Of Burn

Metoda Proof Of Burn w tłumaczeniu na J.Polski można powiedzieć „Dowód Spalania Monet”. Proces spalania monet polega na usuwaniu odpowiedniej ilości danej kryptowaluty (tokena) z obiegu. Dobrym przykładem będzie kryptowaluta giełdy BINACE. Całkowita podaż BNB jest zaplanowana na 200 000 000, ale co kwartał jest spalana odpowiednia ilość. Do tego […]


Technologia Blockchain

Technologia BLOCKCHAIN umożliwia przesyłanie wartości bez udziału stron trzecich, czyli banków i innych instytucji finansowych, procesorów płatniczych typu paypal, westernunion. Doczekaliśmy się czasów, w których bez udziału człowieka (pośrednika) można dokonywać różnych transakcji czy nawet umów prawnych dzięki tzw. Smart Kontraktom. Tak naprawdę historia technologii blockchain zaczyna się od pierwszej […]