proof of stake


Dowód Spalania-Proof Of Burn

Metoda Proof Of Burn w tłumaczeniu na J.Polski można powiedzieć „Dowód Spalania Monet”. Proces spalania monet polega na usuwaniu odpowiedniej ilości danej kryptowaluty (tokena) z obiegu. Dobrym przykładem będzie kryptowaluta giełdy BINACE. Całkowita podaż BNB jest zaplanowana na 200 000 000, ale co kwartał jest spalana odpowiednia ilość. Do tego […]