Regulamin Strony


Prawo autorskie.

1. Treść niniejszych stron i podstron internetowych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego www.biznes-onet.com jest przeznaczona do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym oraz nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel niniejszej strony internetowej wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Zasady korzystania z serwisu:

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w oznaczonych artykułach z prasy mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy konsultacji. Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

5. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.
6. Właściciel serwisu nie gwarantuje zysków współpracując z firmami opisanymi na stronie biznes-onet.com

Odpowiedzialność:

1. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.Jeśli chcesz podjąć współpracę z jakąkolwiek firmą,projektem itp.robisz to na własną ręke z własnej woli.

2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody Właściciel został powiadomiony.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

4. Niniejsza strona internetowa posiada linki do stron osób trzecich. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.